EXERCICI FISIC TERAPEUTIC

L'EXERCICI FISIC NO TE COGNOMS

ÉS IMPORTANT FACILITAR QUE ACCEDEIXIN A LA

LES PERSONES DE QUALSEVOL EDAT QUE TINGUIN

TOT AIXÒ EN EL CONTEXT DE

L'ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT