ENTRENA'T NOMÉS AMB PROFESSIONALS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT QUALIFICATS

Tens el dret de saber en mans de qui està la teva salut i la dels que t’estimes. Els professionals de l’activitat física i de l’esport tenen una influencia directa en la millora de la teva salut. Cal evitar les repercussions negatives d’una mala praxis, per això és molt important que coneguis la formació del teu entrenador/a.

La Llei 3/2008 regula l’exercici de les professions de l’esport a Catalunya, i estableix l’obligatorietat que tots els professionals estiguin degudament titulats i registrats al ROPEC o al COPLEFC.

Fes el test per descobrir la titulació del teu entrenador/a segons l’activitat física i esportiva que practiques.

  QUINA ACTIVITAT FÍSICA O ESPORT PRACTIQUES?
  Selecciona una opció del següent llistat

  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE).

  - Cicle Formatiu de Grau Superior Ensenyament i Animació socioesportiva*

  - Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic*

  - Tècnic Esportiu/Tècnic esportiu Superior de la modalitat esportiva corresponent

  *Amb formació i experiència específica

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé


  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE).

  - Cicle Formatiu de Grau Superior Ensenyament i Animació socioesportiva

  - Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic

  - Tècnic Esportiu/Tècnic esportiu Superior de la modalitat esportiva corresponent

  - Certificat de professionalitat oficial família de les AFE

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE)*

  - Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de la modalitat corresponent.

  *Amb formació i experiència específica de la disciplina

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE).

  - Grau universitari de Mestre d'Educació Primària especialista en Educació Física

  - Cicle Formatiu de Grau Superior Ensenyament i Animació socioesportiva*

  - Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de la modalitat esportiva corresponent.

  - Dinamitzador poliesportiu (iniciació bàsica poliesportiva).

  *Amb formació i experiència específica de la disciplina

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé


  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE)*

  - Cicle Formatiu de Grau Superior Ensenyament i Animació socioesportiva*

  - Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en Natació.

  - Dinamitzador poliesportiu (iniciació bàsica poliesportiva).

  *Amb formació i experiència específica de la disciplina

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Els professionals que et poden entrenar sogons l'activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE).

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Els professionals que et poden entrenar segons l’activitat o esport seleccionat són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE)*

  - Cicle Formatiu Grau mig en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural.

  - Cicle Formatiu de Grau Superior Ensenyament i Animació socioesportiva.*

  - Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de la modalitat corresponent.

  *Amb formació i experiència específica de la disciplina

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Els professionals que et poden entrenar segons l'activitat o esprt seleccionats són:

  - Grau universitari en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFiE) especialista en activitat física i salut

  El teu entrenador/a té alguna d'aquestes titulacions?

  NoNo ho sé

  Genial! Estàs en mans d'un professional de l'activitat física i l'esport. Si vols saber si està col·legiat/ada, clica aquí

  Alerta. La teva salut està en joc. L'exercici de les professions de l'esport a Catalunya està regulat per llei. Si detectes un intrús, visita la plataforma de denúncies

  És important saber en mans de qui està la teva salut. Pregunta al teu entrenador o entrenadora quina és la seva titulació.
  Consulta en el buscador col·legial, si està col·legiat/ada

  QUI SÓN ELS PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT?

  Els professionals de l’activitat física i de l’esport (AFE) disposen de titulacions reglades i certificacions oficials que permeten l’exercici de la professió en el marc de les ciències de l’activitat física i l’esport.

  Tots els professionals AFE han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o bé col·legiats al COPLEFC, perquè aquesta activitat professional incideix directament sobre la salut de ciutadania.

  Els professionals de l’activitat física i de l’esport (AFE) disposen de titulacions reglades i certificacions oficials que permeten l’exercici de la professió en el marc de les ciències de l’activitat física i l’esport.

  Tots els professionals AFE han d’estar inscrits al Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o bé col·legiats al COPLEFC, perquè aquesta activitat professional incideix directament sobre la salut de ciutadania.

  QUI ET POT ENTRENAR I QUI NO?

  En la prestació de serveis d’activitat física i esportiva intervenen diferents agents. Però no tots tenen les competències pròpies per exercir les professions de l’esport.

  Són graduats en ciències de l’activitat física i de l’esport. Disposen d’amplis coneixements que comporten altes responsabilitats i competències per executar la gestió, la supervisió i el control de programes i serveis d’activitat física i d’esport adreçats a la ciutadania.

  Són graduats universitària enfocats a l’exercici físic en l’entorn escolar amb coneixements i competències d’activitats físiques i esportives.

  Disposen d’un cicle formatiu superior amb competències per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic en diferents espais i per a tota mena d’usuaris.

  El cicle superior els capacita per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius i programes d’inclusió socioesportiva i de temps lleure per a tota mena de persones.

  Els tècnics esportius estan capacitats per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva d’una modalitat específica, i per organitzar, acompanyar i tutelar esportistes en la participació de competidors.

  El cicle formatiu mitjà els proporciona coneixements per desenvolupar tasques pròpies d’un guia per senders i zones de muntanya a peu, amb bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.

  Disposen d’un certificat oficial que els permet desenvolupar programes d’activitats físiques i esportives bàsiques per a infants i joves menors d’edat.

  Són professionals sanitaris degudament titulats que també cuiden i vetllen per la salut de la ciutadania. Però no tenen atribuïdes les competències per elaborar i executar programes d’activitat física i esport. Treballem amb un mateix objectiu però amb àrees diferents.

  Són professionals sanitaris degudament titulats que també cuiden i vetllen per la salut de la ciutadania. Però no tenen atribuïdes les competències per elaborar i executar programes d’activitat física i esport. Treballem amb un mateix objectiu però amb àrees diferents.

  Són professionals sanitaris degudament titulats que també cuiden i vetllen per la salut de la ciutadania. Però no tenen atribuïdes les competències per elaborar i executar programes d’activitat física i esport. Treballem amb un mateix objectiu però amb àrees diferents.

  No tenen atribuïdes les competències per elaborar i executar programes d’activitat física i esport. Els fisioterapeutes no poden ser els teus entrenadors/es.

  No tots són professionals de l’activitat física i de l’esport, i potser no disposen de cap titulació oficial. No t’entrenis amb qualsevol, no juguis amb la teva salut.

  No tots són professionals de l’activitat física i de l’esport, i potser no disposen de cap titulació oficial. No t’entrenis amb qualsevol, no juguis amb la teva salut.

  No tots són professionals de l’activitat física i de l’esport, i potser no disposen de cap titulació oficial. No t’entrenis amb qualsevol, no juguis amb la teva salut.

  No tots són professionals de l’activitat física i de l’esport, i potser no disposen de cap titulació oficial. No t’entrenis amb qualsevol, no juguis amb la teva salut.

  COM POTS IDENTIFICAR ELS PROFESSIONALS DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT?

  A CATALUNYA L’EXERCICI DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT ESTÀ REGULAT PER LA LLEI 3/2008

  Però no totes les ocupacions estan regulades per llei. Per exemple: la preparació física, la readaptació física o aquelles que estan estretament vinculades als problemes de salut i a poblacions especials.

  El COPLEFC recomana que sempre estiguin organitzades i supervisades pels educadors físics esportius (EFE: graduats en ciències de l’activitat física i de l’esport) que són els professionals amb màxima titulació acadèmica.

  ALTRES CAMPANYES D'INTERES