COMPETÈNCIES DE LES I ELS EDUCADORS FÍSICS ESPORTIUS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT

DIFERENTS PROFESSIONALS, DIFERENTS COMPETÈNCIES

En l’àmbit de la promoció de la salut coexisteixen professionals amb diferents formacions acadèmiques i competències que comparteixen un mateix objectiu: millorar la qualitat de vida i la salut de les persones.
CAFIE

Educadors físics esportius

La tècnica de què disposen les i els educadors físics per millorar la salut dels pacients és l’exercici físic. Per altra banda, la dels fisioterapeutes és la cinesiteràpia. Sovint el terme exercici físic terapèutic és utilitzat pels professionals de fisioteràpia. Terme que segons la Justícia envaeix les competències dels educadors i educadores físics.
La cinesiteràpia
FISIO

Fisioterapeutes

DIFERENTS PROFESSIONALS, DIFERENTS TÈCNIQUES

CAFIE

Educadors físics esportius EXERCICI FÍSIC

Eina que permet la recuperació o millora de la condició física de les persones, que es pot adaptar a l’estat de salut de cada individu.
FISIO

Fisioterapeutes CINESITERÀPIA

Tècnica fisioterapèutica per la qual s’analitza, es programa i s’aplica moviment com a mesura terapèutica, tot promovent la participació del pacient en el procés.

EN EL PROCÉS D'UNA LESIÓ

CAFIE

Educadors físics esportius READAPTEN

Físicament i esportivament, mitjançant entrenaments coadjuvants en tractaments sanitaris, per mantenir la condició física i/o l’eficàcia en la teràpia postlesió.
FISIO

Fisioterapeutes REHABILITEN

Mitjançant tractaments amb mitjans i agents físics, quan hi ha una lesió.
La rehabilitació

ILLES BALEARS INTEGRA LES I ELS

BOIB · Decret 26/2023, 8 de maig

La justícia ens avala:
La justícia ens avala: